سازنده

Pod Juice

اطلاعات

طعم

نعنای شیرین

نیکوتین

55mg

حجم

30ml

VG

50%

PG

50%

سبک طعم

خنک
شیرین