بر اساس برند
بر اساس طعم
حجم
نیکوتین
VG

نمایش ۱ - ۱۲ کالا از ۱۹

در این مجموعه بهترین لیکویید(مایع یا جویس) از بهترین برند های دنیا در طمع های مختلف و فوق العاده قرار دارد.